Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu


Các loại visa phổ biến khi ngoài nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

22/06/2019Dựa vào mục đích đi lại, thị thực Việt Nam được chia thành ba loại:
Thị thực du lịch: Loại thị thực này có giá trị trong 1 tháng
Thị thực thương mại: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng
Thị thực cho các mục đích khác: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng


Dựa vào thời gian tạm trú và số lần nhập cảnh, thị thực Việt Nam được chia làm 4 loại:
Thị thực 1 tháng một lần nhập cảnh (Chỉ được nhập cảnh một lần)
Thị thực 1 tháng nhiều lần nhập cảnh (Được nhập cảnh nhiều lần)
Thị thực 3 tháng một lần nhập cảnh (Chỉ được nhập cảnh một lần)
Thị thực 3 tháng nhiều lần nhập cảnh (Được nhập cảnh nhiều lần)