Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu


Gia hạn visa Việt Nam cho người Hàn Quốc

22/06/2019Gia hạn visa Việt Nam cho người Hàn Quốc
Những người Hàn Quốc được gia hạn visa Việt Nam bao gồm:
Các đối tượng có quốc tịch Hàn Quốc được phép gia hạn visa Việt Nam gồm:
 • Người Hàn Quốc vào Việt Nam thăm thân, du lịch.
 • Nhà đầu tư.
 • Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ.
 • Luật sư Hàn Quốc đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề.
 • Công dân Hàn Quốc được cấp giấy phép lao động Việt Nam ……
 • Công dân Hàn Quốc vào làm việc ngắn hạn, chuyên gia Hàn Quốc,…
Các loại gia hạn visa bao gồm:
 • Gia hạn visa 1 tháng 1 lần.
 • Gia hạn visa 3 tháng 1 lần.
 • Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần.
Thủ tục gia hạn hồ sơ gồm có :
 • Hộ chiếu gốc.
 • Địa chỉ lưu trú (của người gia hạn) tại Việt Nam.
 • Visa còn hạn ít nhất 7 ngày (nếu visa quá hạn sẽ nộp phí gia hạn + phí nộp phạt).