Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu


​Xin giấy xác nhận không tiền án tiền sự ở đâu?

25/07/2019Bạn đang muốn làm giấy xác nhận không tiền án tiền sự để xin việc, hợp tác với Grab, Uber, Go- Việt tại Cục Hồ sơ Cảnh sát hoặc đang đau đầu với các thủ tục hành chính cần giải quyết khi xin cấp giấy xác nhận không tiền án? Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận không tiền án và quy trình thực hiện như thế nào?

Giấy xác nhận không có tiền án
Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án, tiền sự ( Của Công An – C53 cấp )
1. Địa điểm nộp hồ sơ:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cục Hồ sơ Cảnh sát – Bộ Công an C53
2. Hồ sơ bao gồm:
– Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a), nếu uỷ quyền (mẫu 1b); nếu thông qua các công ty, doanh nghiệp phải kèm theo danh sách trích ngang có ký tên của người có thẩm quyền và đóng dấu của công ty, doanh nghiệp.
– Giấy chứng minh nhân dân (bản chính).
– Sổ đăng ký hộ khẩu (bản chính, nếu có).
Nếu xin cấp lại Giấy xác nhận không có tiền án (do quá hạn) phải kèm theo Giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
3. Lệ phí:
Mức thu lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án 50.000 đồng.
4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.
5. Thời gian trả kết quả:
Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu tra cứu (gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ), cơ quan Hồ sơ phải hoàn thành việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân.
Trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của Bộ hoặc địa phương khác thì thời hạn là 10 ngày.
6. Đối tượng thực hiện:
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hồ sơ Cảnh sát – Bộ Công an.
7. Cơ quan thực hiện: Cục Hồ Sơ Cảnh Sát – C53
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
9. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.
Công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Chính phủ về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan.
Công văn số 1760/2000/BCA(C11) ngày 25/10/2000 của Bộ Công an hướng dẫn về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan.